top of page
O 12 TRADYCJACH AA

          Nasze Tradycje są przewodnikiem do lepszego planowania naszej pracy i życia, stanowią też antidotum na różne nasze słabości. Dwanaście Tradycji ma tę samą wagę i znaczenie dla grupowego przetrwania i harmonii, co Dwanaście Kroków AA dla trzeźwości i spokoju ducha każdego z nas. Jednakże Dwanaście Tradycji wskazuje również na wiele naszych wad indywidualnych. Pośrednio więc Tradycje apelują do każdego z nas o pozbycie się pychy i uraz, apelują o zarówno osobiste jak i grupowe poświęcenie. Apelują do nas także, abyśmy nie wykorzystywali imienia AA w naszej pogoni za osobistą władzą, wyróżnieniem, czy pieniędzmi.

 

          Tradycje gwarantują równość wszystkich członków i niezależność wszystkich grup. Wskazują jak pozostawać w możliwie najlepszych stosunkach z innymi uczestnikami Wspólnoty oraz ze światem zewnętrznym. Uczą nas, jaki możemy najlepiej funkcjonować w harmonii jako jedna wielka Wspólnota.

 

           Dla naszego dobra Tradycje wymagają, by każda jednostka, każda grupa i każdy region AA poniechały wszelkich pragnień, ambicji o niefortunnych akcji, które mogłyby wywołać istotne podziały między nami lub też zachwiać zaufaniem świata do nas. Dwanaście Tradycji Anonimowych Alkoholików symbolizuje więc ofiarny charakter naszego życia razem i stanowi największą siłę działającą na rzecz jedności, jaką znamy.

(Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość str. 124)

bottom of page